D2/D3-Kurse in der Bauernschule

Bericht SZ 13.07.2018
Bericht SZ 13.07.2018
Bericht SZ 20.08.18
Bericht SZ 20.08.18
Herzlichen Glückwunsch an: Mareike Lott (D2), Jan Wolfgang (D2), Felix Engler (D3), Jan Merk (D2), Bresi Bucher (D3)
Herzlichen Glückwunsch an: Mareike Lott (D2), Jan Wolfgang (D2), Felix Engler (D3), Jan Merk (D2), Bresi Bucher (D3)
Tina Müller (Mitte) nahm in der zweiten Kurswoche am D2-Kurs erfolgreich teil!
Tina Müller (Mitte) nahm in der zweiten Kurswoche am D2-Kurs erfolgreich teil!